f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ลงวันที่ 30/07/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.45 น. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 เข้าร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ถนนมิตรภาพ เชิงสะพานนเรศวร หน้าวัดพระรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก


'