f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ลงวันที่ 30/07/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 มอบหมายให้นายโชคชัย มูลป้อม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


'