f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายบังคม และพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 14/10/2563

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ จันทาป รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายบริหาร) และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายบังคม และพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก


'