Close
title
f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจรับงาน งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน รหัส 11100 ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอนพรานกระต่าย - หนองกุลา ระหว่าง กม. 16+000 – กม. 17+000 และ กม. 28+100 – กม.29+100

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 โดย ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 พร้อมด้วย นายโชคชัย มูลป้อม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ) และ นายจรูญ เจียมแท้ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) เข้าตรวจรับงาน งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน รหัส 11100 ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอนพรานกระต่าย - หนองกุลา ระหว่าง กม. 16+000 – กม. 17+000 และ กม. 28+100 – กม.29+100 ผู้รับจ้าง บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยมี นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานตรวจรับ