f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 4 ที่ กม.12+129 07/04/2563 พล.EB/41/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน ๓ ที่ กม.๖+๐๔๙ 07/04/2563 พล.EB/40/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ 03/04/2563 พล.EB/38/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) (1 หลัง) 03/04/2563 พล.EB/39/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ 03/04/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ตอน 4 ระหว่าง กม.106+550 - กม.108+462 LT. 26/03/2563 พล.EB/36/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มะขามสูง-พญาแมน และทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ 26/03/2563 พล.EB/37/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 4 ที่ กม.12+129 19/03/2563 พล.EB/35/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ตอน 1 ระหว่าง กม.27+325 – กม.27+505 RT. และ กม.27+775- กม.28+125 LT. 19/03/2563 พล.EB/34/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน ๑ ที่ กม.๕+๓๓๐ 19/03/2563 พล.EB/30/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.48+800 - กม.49+686 และ กม.50+418 - กม.51+308 19/03/2563 พล.EB/33/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23600 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1058 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต้นหว้า - พิษณุโลก ที่ กม.0+650 LT.,RT. (สะพานข้ามแม่น้ำน่าน) 19/03/2563 พล.EB/28/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1064 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - บึงพระ ระหว่าง กม.3+560 - กม.5+437 19/03/2563 พล.EB/32/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.36+500 - กม.37+862 19/03/2563 พล.EB/31/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.229+290 - กม.231+128 19/03/2563 พล.EB/27/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 73 รายการ