f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 3 ระหว่าง กม.222+854 - กม.224+540 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.155+060 - กม.157+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1221 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่านา - ท่ามะขาม ระหว่าง กม.8+865 - กม.9+990 และ กม.11+550 - กม.12+165 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 3 ระหว่าง กม.222+854 - กม.224+540 LT. เปลี่ยนแปลงแผน
5 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.155+060 - กม.157+600 เปลี่ยนแปลงแผน
6 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1278 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังพิกุล - ลานกระบือ กม.2+606 และ กม.5+559 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ตอน 3 ระหว่าง กม.33+645 - กม.36+223 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ระหว่าง กม.24+440 - กม.24+885 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 4 ระหว่าง กม.209+645 - กม.212+173 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.40+580 - กม.41+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 101 รายการ