f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 94 รีม 21/09/2563 511/40/63/400 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 จัดซื้อชุดโคมไฟสัญญาณกระพริบเตือน (เหลือง) ชนิดโซลาเซล ขนาด 300 มม. หลอด LED (ใช้กับแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12 V 12 Hv แผงโซลาเซลล์ ขนาด 20 วัตต์ (แบบปรับมุมแสงได้) จำนวน 5 ชุด 06/08/2563 511/45/63/353 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
3 จัดซื้อชุดโคมไฟสัญญาณกระพริบเตือน (เหลือง) ชนิดโซลาเซล ขนาด 300 มม. หลอด LED (ใช้กับแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12 V 12 Hv แผงโซลาเซลล์ ขนาด 20 วัตต์ (แบบปรับมุมแสงได้) จำนวน 5 ชุด 06/08/2563 511/45/63/353 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 4 ที่ กม.12+129 07/04/2563 พล.EB/41/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน ๓ ที่ กม.๖+๐๔๙ 07/04/2563 พล.EB/40/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
6 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ 03/04/2563 พล.EB/38/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) (1 หลัง) 03/04/2563 พล.EB/39/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 18/03/2563 511/40/63/176 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ 03/04/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ตอน 4 ระหว่าง กม.106+550 - กม.108+462 LT. 26/03/2563 พล.EB/36/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มะขามสูง-พญาแมน และทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ 26/03/2563 พล.EB/37/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
12 เสาตอหม้อบ่าคู่ 5x1.00 ม. จำนวน 4 ต้น 12/02/2563 511/60/63/144 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
13 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 26/02/2563 511/35/63/152 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 4 ที่ กม.12+129 25/03/2563 พล.EB/35/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ตอน 1 ระหว่าง กม.27+325 – กม.27+505 RT. และ กม.27+775- กม.28+125 LT. 19/03/2563 พล.EB/34/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 84 รายการ