f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1221 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่านา - ท่ามะขาม ที่ กม.13+070 18/12/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1057 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกแรต - คลองตะเข้ ที่ กม.1+575 18/12/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
3 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ที่ กม.31+300 18/12/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1278 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังพิกุล - ลานกระบือ ที่ กม.0+600 18/12/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 07/12/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
6 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ที่ กม.102+554 LT., กม.105+506 RT. 30/12/2563 พล.EB/41/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1278 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังพิกุล - ลานกระบือ กม.2+606 และกม.5+559 30/12/2563 พล.EB/42/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.31+130 - กม.32+972 RT. 18/11/2563 พล.EB/39/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ตอน 7 ระหว่าง กม.108+805 - กม.111+829 LT. 18/11/2563 พล.EB/40/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม ตอน 3 ระหว่าง กม.24+490 - กม.25+225 RT. 17/11/2563 พล.EB/38/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ที่ กม.203+440 17/11/2563 พล.EB/37/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย-หนองกุลา ระหว่าง กม.9+425 - กม.37+000 ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา-พิษณุโลก ตอน 2 17/11/2563 พล.EB/36/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ระหว่าง กม.11+534 - กม.14+645 16/11/2563 พล.EB/31/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31400 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอน กงไกรลาศ - หนองตูม ระหว่าง กม.1+825 - กม.12+098 และทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง-พญาแมน 16/11/2563 พล.EB/34/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ตอน 1 ระหว่าง กม.5+903 - กม.6+749 RT. และ กม.9+218 - กม.9+778 LT., RT. 16/11/2563 พล.EB/33/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 134 รายการ