f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 31/03/2563 20/03/2563 511/40/63/183 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 31/03/2563 17/03/2563 511/45/63/170 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
3 จ้างซ่อมเครื่องปรับกระแสไฟฟ้าฯ จำนวน 1 งาน 31/03/2563 17/03/2563 511/-/63/166 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 31/03/2563 17/03/2563 511/60/63/173 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 31/03/2563 18/03/2563 511/40/63/180 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 31/03/2563 26/03/2563 511/40/63/188 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7 จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 31/03/2563 25/03/2563 511/35/63/187 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
8 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ HP NO.920 สีดำ (ตลับจริง) จำนวน 6 ตลับ 31/03/2563 17/03/2563 511/40/63/168 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร 31/03/2563 19/03/2563 511/35/63/181 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 31/03/2563 10/03/2563 511/35/63/165 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11 จัดซื้อหลักนำทางล้มลุกขนาด 8x75 ซม. จำนวน 8 อัน 31/03/2563 18/03/2563 511/60/63/177 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 31/03/2563 20/03/2563 511/40/63/182 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
13 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 900 ลิตร 31/03/2563 20/03/2563 511/35/63/184 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
14 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 31/03/2563 18/03/2563 511/40/63/179 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
15 จัดซื้อสแลนพลาสติกสีดำกันแสง 80 % ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร จำนวน 2 ม้วน 31/03/2563 17/03/2563 511/70/63/169 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 176 รายการ