f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 22/03/2564 511/35/64/226 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17/03/2564 511/60/64/217 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
3 จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 10 ลูกบาศก์เมตร 22/03/2564 511/60/64/224 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลฯ จำนวน 2 ผืน 09/03/2564 511/-/64/212 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
5 จัดซื้อผ้าต่วนสีม่วงหน้ากว้าง 60 ซม. จำนวน 1 ม้วน 10/03/2564 511/40/4/213 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
6 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรฯ จำนวน 1 งาน 25/03/2564 511/-/64/234 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7 จ้างเหมาทาสีน้ำปูนฯ จำนวน 1 งาน 24/03/2564 511/-/64/235 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 24/03/2564 511/40/64/230 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 จัดซื้ออิฐแดง จำนวน 250 ก้อน 17/03/2564 511/60/64/216 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 16/03/2564 511/40/64/215 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11 จัดซื้อ หิน 3/8 นิ้ว จำนวน 100 ตัน 18/03/2564 511/60/64/222 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 24/03/2564 511/70/64/227 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
13 จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสง สีเหลือง 30 นิ้ว จำนวน 15 หลา 09/03/2564 511/60/64/210 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
14 จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สีส้ม ขนาด 15x15 ซม. จำนวน 100 แผ่น 17/03/2564 511/60/64/220 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
15 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 24/03/2564 511/60/64/229 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 750 รายการ