f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 22/03/2564 2,728.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17/03/2564 3,237.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 10 ลูกบาศก์เมตร 22/03/2564 4,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลฯ จำนวน 2 ผืน 09/03/2564 720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อผ้าต่วนสีม่วงหน้ากว้าง 60 ซม. จำนวน 1 ม้วน 10/03/2564 1,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรฯ จำนวน 1 งาน 25/03/2564 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ้างเหมาทาสีน้ำปูนฯ จำนวน 1 งาน 24/03/2564 480,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 24/03/2564 3,236.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้ออิฐแดง จำนวน 250 ก้อน 17/03/2564 325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 16/03/2564 1,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อ หิน 3/8 นิ้ว จำนวน 100 ตัน 18/03/2564 47,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 24/03/2564 8,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสง สีเหลือง 30 นิ้ว จำนวน 15 หลา 09/03/2564 48,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สีส้ม ขนาด 15x15 ซม. จำนวน 100 แผ่น 17/03/2564 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 24/03/2564 8,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 784 รายการ