f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ที่ กม.102+554 LT., กม.105+506 RT. 15/12/2563 พล.EB/15/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1278 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังพิกุล - ลานกระบือ กม.2+606 และ กม.5+559 15/12/2563 พล.EB/23/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 4 ที่ กม.12+129 07/04/2563 พล.EB/35/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 3 ที่ กม.6+049 07/04/2563 พล.EB/29/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ